cWeb

cWeb Àr ett Content Management System (CMS) - ett system för att bygga och underhÄlla hemsidor on-line. Enkelt, snabbt och effektivt.
cWeb ger stora möjligheter till kostnadsbesparingar för din organisation, med minimalt underhÄll för IT-avdelningen - dÀr anvÀndare kan ges olika behörigheter för att bara kunna Àndra och uppdatera den information, och de sidor, hon/han har rÀttigheter till.

S2iT & Media
|
 Uppdaterad: 2020-02-16 |
|